Blog

Szybkie kredyty na dowód przez internet

W pewnym z ubiegłych porównań, dotyczących faktycznego obciążenia Polaków, pojawił się niespodziany wniosek. Z jednej strony Polacy pożyczają mniej, a średnia liczba kredytów, zaciągniętych przez zanadto zadłużonych, jest coraz mniejsza, a z drugiej Polacy, nawet ci, którzy mają kredyty hipoteczne i inne zaległości bankowe, coraz chętniej wybierają błyskawiczne kredyty.
W następstwie tego pożyczki na dowód bez zaświadczeń o zarobkach przez internet są coraz to popularniejsze?
pani i kalkulator
Istotną wartością szybkich wierzytelności jest krótki termin potrzebny na dokładne zbadanie wniosku oraz na przyznanie wierzytelności. W rozróżnieniu od banków, instytucje pożyczkowe udzielają pożyczek w przeciągu paru minut, a od udostępnienia pożyczki do jej uruchomienia mija w większości wypadków nie więcej niż 1 dzień roboczy. Kolejnym pozytywem takiego kredytu jest ułatwiona metoda zadłużenia. W bankach wszelki konsument, wnioskujący o zadłużenie czy pożyczkę, musi dać zobaczyć pismo o zatrudnieniu z podaniem wysokości zyskiwanych dochodów. W wypadku spółek pożyczkowych takie poświadczenia nie są na ogół potrzebne, zatem pracodawca nie będzie wiedział o tym, że jego pracobiorca jest na etapie zaciągania wierzytelności gotówkowej.

Następne ułatwienie jest związane ze sposobem wnioskowania o taki kredyt. W przypadku pożyczki na dokument osobisty wszystkie formalności dopełniane są przez sieć. Wniosek jest składany przez net, a jedynym dowodem, który trzeba dodatkowo przedstawić, jest np. skan dowodu tożsamości, przy czym dla wielu firm pożyczkowych dostatecznym potwierdzeniem tożsamości jest numer dokumentu. Bezsprzecznie mogą się także pojawić dodatkowe elementy w procedurze, np. konieczność przelania na rachunek rozliczeniowy instytucji pożyczkowej niedużej sumki, rzędu 1 zł, by w tej formie dodatkowo uprawomocnić osobę kredytobiorcy. Ta kwota jest zwracana na rachunek rozliczeniowy pożyczkobiorcy wraz z pożyczką.